ભાભી અને એના બેનપણીને ચોદી

હેલો મિત્રો હું ફરી એક વખત તમારી બધા ની સેવા માટે હાજીર છુ. તમને ખબર છે કે હું પહેલા પણ મારી ભાભી અને એમની ૨-૩ બેનપણી ને ચોદી ચુક્યો છું. એ દિવસે મેં મારી ભાભી ની બેનપણી અંજલી ને ખુબ જોરથી ઠોકી અને પછી અમે એના ઘર માં બેસીને ચા પિતા હતા અને એને અચાનક ફોન આવ્યો અને એ વાત કરીને એકદમ ઉછળી પડી. પછી મેં કહ્યું કે શું થયું? તો એ બોલી કે મારી કજીન આવી રહી છે અને મને એને તેડવ માટે જવાનું છે, એ પન મારી સાથે કોલેજ માં પણ હતી. પછી એ બોલી કે અવે મને જવું છે તો હું તને કાલે ફોન કરીશ. તો મેં કહ્યું કે ઠીક છે.

પછી ૩-૪ દિવસ સુધી મારી અંજલિ સાથે કઈ પણ વાતચીત થઇ નહી તો મેં મારી ભાભી પાસે ફોન કરાવ્યો તો અંજલિ બોલી KW કે આજે મારો દેર ક્યાંક બહાર જઈ રહ્યો છે અને હું થોડી વાર માં ફોન કરું એમ કહીને એને ફોન કટ કર્યો. પછી ૨ કલાક પછી અંજલિ નો ફોન આવ્યો કે અમે લોકો શોપિંગ કરવા માટે બહાર અજી રહ્યા છે અને તું અમને મોલ માં મળ.

મેં કહ્યું કે ઠીક છે અને પછી અમે લોકો ૨ કલાક બાદ મોલ માં મળ્યા, એની સાથે એક ખુબ સુંદર ભાભી હતી અને એ તો કયામત લાગતી હતી. પછી એને એનું નામ પુનમ કહ્યું અને પછી ભાભી એ મને એની સાથે ઓળખ કરાવી કે આ મારા દેર નો મિત્ર છે. પછી પુનમ બોલી કે તમારી ભાભી તારી ખુબ તારીફ કરે છે. પૂનમ ૫ વરસ લંડન માં રહીને આવી હતી. પછી અમે લોકો એ મોલ માં શોપિંગ કરી અને પછી હું ત્યાંથી નીકળી ગયો.

પછી મેં રાતે મારા ઘર પર જઈને પહેલા તો પૂનમ ના નામે બે વખત મુઠ મારી લીધી કારણ કે એ એક કયામત લાવે તેવી ઓરત હતી. પછી ૨ દિવસ બાદ અંજલી ભાભી નો કોલ આવ્યો કે તું અમારી સાથે આજે મુવી જોવા અવિસ તો મેં કહ્યું કે હા તો એ બોલી કે તું એ મોલ માં અમને મળ.

પછી અમે લોકો ૨ વાગે મોલ માં મળ્યા અને પછી મેં અંજલિ ને કહ્યું કે યાર કેટલા દિવસ થઇ ગયા તે મારો લોડો ચુસ્યો નથી કઈક કર ને અવે. તો એ બોલી કે જ્યાર થી પૂનમ આવી છે મારો દેર ક્યાં પણ બહાર જતો જ નથી. અને એ મારી મિત્ર સાથે દિવસમાં ૨-૩ વખત સેક્સ કરે છે.

પછી મેં કહ્યું કે શું યાર? આ બીજા દેર નું પણ ધ્યાન રાખો. તો અંજલિ બોલી કે મેં એની સાથે તારી વાત કરી છે અને મને ખબર છે કે એ ના નહિ પાડે. અમે વાતો કરતા હતા ત્યાં પૂનમ આવી ગઈ અને મને જોઇને બોલી કે અરે તું અહી શું કરે છે?

તો મેં કહ્યું કે હું અહી મુવી જોવા આવ્યો હતો અને ભાભી ને અહી જોઇને વાતો કરવા લાગ્યો. પછી પૂનમે મારી સામે જોઇને સ્માઈલ કરી. પછી ત્યાં અંજલી નો દેર પણ આવી ગયો. પછી અંજલિ બોલી કે ચલો બધા સાથે મળીને નાસ્તો કરીએ. અને અમે બધા હોટલ માં ગયા. પછી ભાભી નો દેર ઓર્ડર દેવા માટે કાઉન્ટર પર ગયો અને અમે લોકો સાથે બેસીને વાતો કરતા હતા.

પછી મેં કહ્યું કે ભાભી કઈક કરો ને યાર, તો અંજલિ બોલી કે પુનમ ને મારો દેર ખુબ ગમી ગયો છે. પછી પુનમ બોલી કે મને તો તારા બધા દેર ખુબ પસંદ છે. મને એના વાત પર થી લાગ્યું કે એ ખુબ ચાલુ અને સેક્સી ઓરત છે. ત્યારે મેં એનો હાથ પકડ્યો અને કહ્યું કે જરા મારું પણ ધ્યાન રાખો. પછી પૂનમ બોલી કે હું એક કામ કરું છું  હું  અંજલી ના દેર ના ક્યાંક બહાર મોકલવાનું પ્લાન કરું છુ અને પછી અને થોડી વાર આમજ વાતો કરવા લાગ્યા.

પછી અમે નાસ્તો કરવા લાગ્યા અને ત્યારે અચાનક પૂનમ ભાભી અંજલિ ના દેર ને રાજ ને બોલી કે રાજ મારું એક નાનું કામ છે તું કરી દઈસ? તો એ બોલ્યો કે હુકમ કરો. તો એ બોલી કે મારી ફ્રેન્ડ મારા માટે કઈક કપડા લાવી છે તું ત્યાં જઈને લઇ આવીશ? તો એ બોલ્યો કે જરૂર હુજુર. પછી એને એની ફ્રેન્ડ નો એડ્રેસ આપ્યો અને તમે ત્યાં પોચીને મને કોલ કરજો. પછી રાજ કહ્યું કે ઠીક છે અને પછી રાજે મને કહ્યું કે તું મારી ભાભી ને ઘર પર છોડી દેજે હું થોડી વારમાં પાછો ફરીશ. તો મેં કહ્યું કે ઠીક છે.

પછી રાજ પુનમ ના મિત્ર ની ઘરે નીકળી ગયો અને અમે બધા જોર જોરથી હસવા લાગ્યા અને પછી મેં પૂનમ ને કહ્યું કે થેંક યુ યાર તે મારું કામ કરી નાખ્યું, અવે ચલો જલ્દી ઘરે. પછી અમે બધા અંજલિ ભાભી ના ઘર પર પુગ્યા અને પૂનમ બોલી કે તમે લોકો અવે મજા કરો અને હું અંદર બેસું છું.

તો અંજલી બોલી કે મારો દેર આવી જશે તો માથાકૂટ થશે, તો પૂનમેં એના મિત્ર ને ફોન કર્યો અને કહ્યું કે અવે તારી ઘરે એક છોકરો મારા કપડા લેવા માટે આવશે, જયારે એ તારી ઘરે અવે ત્યારે તું મને કોલ કરજે.

પછી થોડી વારમાં પૂનમ ભાભી ના ફ્રેન્ડ નો કોલ આવ્યો તો એને બધું સમજાવ્યું કે તને શું બોલવાનું છે. એને કહ્યું કે તું કહેજે કે કપડા ટેલર પાસે આપ્યા છે અને ત્યાં ૨ કલાક પછી લેવા માટે જવાનું છે આવી રીતે તું એને તારા ઘર પર ૨-૩ કલાક બેસાડી રાખ અને જયારે એ ત્યાંથી નીકળે ત્યારે તું મને ફોન કરજે. પછી પુનમ બોલી કે લે અવે તારો દેર મારા મિત્ર ની ઘરે છે અને ૩ કલાક સુધી નહિ અવે અને તું  મજા કર અને હું અંદર જાઉં છું. અવે જયારે પુનમ અંદર ગઈ હું દરવાજો બંદ કરીને અંજલિ ને કિસ કરવા લાગ્યો તો એ બોલી કે શાંતિ થી કર, તો મેં કહ્યું કે ખુબ દિવસ પછી તારા મોટા મોટા બુબ્સ મારી સામે આવ્યા છે અને મને કંટ્રોલ થતો નથી.

અવે એનો હાથ મારા લોડા પર હતો અને એ મારા લોડા ને જોર જોરથી હલાવતી હતી. પછી એ મારા ઉપર બેસીને મારા લોડા ને જોર જોરથી ચૂસવા લાગી. અમે બન્ને મસ્તી માં હતા અને ત્યારે પૂનમ રૂમ માંથી બહાર આવી અને એને ખબર ન હતી કે અમે હોલ માં ચોદકામ કરતા હતા. અને  એ અચાનક આવી અને બોલી કે શું કરો છો શરમ નથી આવતી?

તો અંજલિ બોલી કે તું રોજ મારી સામે ચોદાવે છે તારી સામે કેવી શરમ? એમ બોલીને એ મારો લોડો ચૂસવા લાગી અને પુનમ એના રૂમ માં ભાગી ગઈ. પછી મેં ભાભી ને કહ્યું કે પૂનમ  ને કહો કે કંપની આપે. ત્યારે અંજલી જોર થી ચીસ પાડીને બોલી કે પુનમ તારો દેર એકલો પડી ગયો છે અને એને તારી કંપની જોઈએ છે. પછી પૂનમ બહાર આવી અને મેં એને મારી પાસે બોલાવી તો એ બોલી કે રહેવા દે પાછુ ક્યારેક વાત. તો અંજલિ એ એને હાથ પકડીને ખેંચી અને એના બાજુમાં બેસાડી દીધી. અવે મારી સામે બે સેક્સી લેડીજ એનું મો ખોલીને બેઠી હતી.

પછી અંજલી મારો લોડો એના મો માંથી કાઢીને પૂનમ પાસે લઇ ગઈ. પછી પૂનમે ફટાફટ મારો લોડો મો માં લીધો અને ચૂસવા લાગી ગઈ. અને પછી ક્યારેક અંજલિ તો ક્યારેક પૂનમ મારા લોડા ને એમના મોમાં લેતી હતી અને જોર જોરથી ચુસ્તી હતી. પછી અંજલિ બોલી કે તારી પસેથી ચોદા વીને ખુબ દિવસો થઇ ગયા છે આજે તો મારી ગાંડ અને ચૂત બંને તારા પાણી થી ભરી નાખ. અવે ભાભી એની ચૂત ને પોળી કરીને મારા લોડા ને એના નાખતી હતી અને એની ચૂત ખુબ ભીની થઇ ગઈ હતી.

હું ખુબ જોર જોરથી એને ઝટકા મારતો હતો અને વચ્ચે વચ્ચે પૂનમ ના ચૂત માં પણ લોડો નાખતો હતો, પૂનમ પણ એક નંબર ની રંડીબાજ હતી. પછી પૂનમ બોલી કે તું આજે તારી ભાભી ને ચોદ હું ક્યારેક પછી તારી પાસેથી ચોદાવીશ. અવે એ પણ અંજલી ના ચૂત માં આંગળી નાખીને એને એકસાથે બે લોડની મજા કરાવતી હતી.

પછી મેં અંજલિ ને ઉલટી કરી અને એની ગાંડ માં મારી એક આંગળી નાખી અને એ જોર જોરથી ગાંડ હલાવીને મજા કરતી હતી. પછી મારો લંડ નાખીને ચોદકામ કરવા લાગ્યો તો ભાભી ખુબ જોર જોરથી હલીને લોડા ને અંદર લેવા લાગી અને અવે આખા રૂમ માં ફચ ફચ FC ફચ એવા અવાજ આવતા હતા. અવે મારું નીકળવાનું હતું તો મેં કહ્યું કે ક્યાં કાઢું? તો એ બોલી કે તારો લોડો મારી ગાંડ માં થી કાઢી ને મારી ચૂત માં ભરી નાખ. પછી મેં મારો લોડો કાઢીને એની ચૂત માં નાખ્યો અને જોર જોરથી ઝટકા મારીને મારો માલ ચૂત માં કાઢી નાખ્યો અને થોડી વાર એના ઉપર સુતો રહ્યો. પછી બીજી વાર મેં પુનમ ભાભી ને ચોદી નાખી.

5 Replies to “ભાભી અને એના બેનપણીને ચોદી”

Comments are closed.