ચુતનું દર્દ મસાજથી દુર કર્યું

મારું નામ કમલ સેન છે. અને હું ભણતા ભણતા એક પાર્ટ ટાઈમ જોબ માટે મહિલાઓ ના શરીર ને બોડી મસાજ કરું છું. મેં મારા કામ થી કેટલી મેડમ, ગર્લ્સ ને ખુશ કરી છે. એના શરીર નું દર્દ  હોય કે એમના ચૂત નું હું બધા દર્દ એકદમ મહેનત થી દુર કરું છું.

આ કામ કરતા મને એક હાઈ પ્રોફાઈલ લેડી નો મેલ આવ્યો. મને એમ એડ્રેસ અને ટાઈમ દેવામાં આવ્યો હતો અને હું એ જગ્યા પર કહેલા સમય પર પહોચી ગયો હતો જે એક ફ્લેટ હતો.. એ ત્યાં મારી રાહ જોતી હતી, એ ખુબ સેક્સી લાગતી હતી એને જોઇને તો મારું મન ડોલવા લાગ્યું.

એ નમકીન કાજુ અને ડ્રીંક લઈને આવી, અને થોડી વાતો કરીને એ કપડા બદલવા માટે ચાલી ગઈ.

એને અવે એક પારદર્શી નાઈટી પહેરી હતી.. જેમાં એની બ્રાં અને પેન્ટી સાફ સાફ દેખાતા હતા. એના મમ્મા ખુબ મોટા મોટા હતા .. પેન્ટી માં એની ચૂત પાવ ની જેમ ફૂલેલી દેખાતી હતી. એના કુલ્લા પણ ખુબ મોટા હતા.

લગભગ એને મારા આવવાની પહેલા ડ્રીંક લઇ રાખી હતી એટલે એ થોડી નશા માં મને બોલી.. તારું કામ ફટાફટ ચાલુ કર.

આમ કહીને એ એની નાઈટી કાઢી નાખી અને એક મોટા ટેબલ પર સુઈ ગયી.

મેં મારી પેન્ટ ઉતારી અને મારા હાથ માં તેલ લઈને એના કમર થી મસાજ ચાલુ કરી નાખી. મેં ટી શર્ટ અને નીક્ક્રર પહેરી રાખી હતી..

એમાં મારો ૮ ઇંચ લોડો અવે ફૂલવા લાગ્યો હતો.. મેં એના બ્રાં ની હુક ખોલી નાખી અને એના નાજુક અને પાતળી કમર પર માલીશ  કરવા લાગ્યો. પછી મેં મારો હાથ એની પેન્ટી માં પાછળ થી નાખ્યો અને એના કુલ્લા ને મસળવા લાગ્યો.

એ બોલી – પેન્ટી કાઢીને સારી રીતે માલીશ કર ને..

મેં એની પેન્ટી કાઢી નાખી અને એના કુલ્લા ને પ્રેમ થી મસળવા લાગ્યો.

મારો લોડો ૯૦ ડીગ્રી ના કોણ માં ઉભો હતો.

એ મારા લોડા પાસે એકીટકે નશીલી આંખો થી જોઈ રહી હતી.

મારા હાથ ધીરે ધીરે એના ચૂત ની આજુ બાજુ સરકવા લાગ્યા , એ ખુબ ઉત્તેજિત થઇ ગઈ હતી અને અહહ સી સી આહાહ મજા અવે છે અજી કર  અહ્છ્છ્છ કરતી હતી

એને કહ્યું – પાછળ ખુબ થયું અવે આગળ પણ માલીશ કર.

અવે એ સીધી થઈને સુઈ ગઈ. એના મોટા મોટા બોબલા અને એની સેક્સી ચૂત મારી સામે હતી.

હું વધારે તેલ લઈને એના મમ્મા ને મસળવા લાગ્યો. મને જીવન માં પહેલી વાર આટલી મજા આવતી હતી.

એ ખુબ ગરમ થઇ ગઈ હતી અને એને એક હાથ મારા લોડા પર રાખ્યો હતો અને નીક્ક્રર ઉપરથી લોડા ને દબાવતી હતી.

એ બોલી – કમલ, તારો લોડો તો ખુબ મોટો છે રે …

મેં કહ્યું – હા મેડમ, અને એ તમારી સેવા કરવા માટે પણ તયાર છે.

એ બોલી – ઠીક છે.. અવે મારા ચૂત ની સારી માલીશ કર.

મેં તેલ લીધું અને એના મસ્ત ગુલાબી ચૂત પર લગાવીને માલીશ કરવા લાગ્યો. એને એના ચૂત ના વાળ લાધી નાખ્યા હતા અને એને ગોરી બનાવી હતી.

હું એના ચૂત ના દાણા ને મારા આંગળી માં મસળવા લાગ્યો અને એ અહ્ધ ઉહ્છ અસ્સ્સ્સ સ સ્સ્સ્સ કરતી હતી.

મને પણ મજા આવતી હતી અને એને મારી નીકર નીચે કરી અને મારો લોડો હાથ માં પકડીને એના મો માં લઇ લીધો.

અવે એ મારા લાલ લંડ ને ખુબ પ્રેમ થી ચુસ્તી હતી.

હું એક હાથ થી એના બોબલા ને દબાવતો હતો અને એક થી ચૂત ને મસલતો હતો. અને  એ જોર જોરથી મારો લોડો ચુસ્તી હતી.

મેં વચ્ચે ની આંગળી એની ચૂત માં નાખી અને અંદર બહાર કરવા લાગ્યો.

એ મસ્ત થઇ અને બોલી – કમલ અવે ના તડપવ મને .. મને જલ્દી ઠોકી નાખ.. આ તારો જાડો અને લાંબો લોડો મારી ચૂત માં નાખ અવે. .. અને મારી પ્યાસ ને બુજાવી દે ..

મારું મન પણ એને છોદવાનું કરતુ હતું, મેં એના બંને પગ પોળા કર્યા અને એના કુલ્લા નીચે ઓશીકું રાખ્યું. એની ચૂત અવે ઉપર આવી ગઈ હતી, હું મારા લોડા ને એના ચૂત પર જોર જોરથી ઘસવા લાગ્યો.

એ બોલી – બસ થઇ ગયું અવે … અવે જલ્દી લોડા ને અંદર નાખ ને..

મેં પણ અવે મારો લોડો ફટાફટ અંદર નાખ્યો અને મારા એક ઝટકામાં અડધો લોડો અંદર ઘુસી ગયો

અને એને ખુબ દર્દ થયું અને બોલી અઆહ્છ માઆઅ મરી ગઈ જરા ધીરે આહાહ્હ ઉમ્મ્મમ્મ્મ ધીરે ધીરે નાખ.

હું ધીરે ધીરે ઠોકવા લાગ્યો. અવે એને પણ મજા આવતી હતી અને એ મારા ઓઠ ને જોર જોરથી ચૂમવા અને ચૂસવા લાગી ગઈ.

એ બોલી – કમલ તારો લોડો મારી ચૂત માં એકદમ ફીટ થઇ ગયો છે.. મને આવોજ લોડો જોતો હતો.

એને મારો જોશ વધાર્યો, હું જોર જોરથી લોડા ને અંદર બહાર કરવા લાગ્યો, અને એને પણ ખુબ મજા આવતી હતી આહ્હ આઈ ઈઈ યેસ્સ્સ ઓછ યેસ્સ્સ્સ.

એ બોલતી હતી રાજા ખુબ મજા અવે છે આજે તો મારી ચૂત ને ઠોકીને તું ભોસ્ડો બનાવી દે ઠોક મને ખુબ જોરથી અહ્હ્હ જજ્જ ઉમ્મ્મ્મ ખુબ મજા અવે છે.

એ નીચે થી એની ગાંડ ને ઉછળવા લાગી. હું પણ એના મમ્મા ને જોર જોરથી મસળવા લાગ્યો અને ચૂસવા લાગ્યો અને એને ખુબ જોરથી ઠોકવા લાગ્યો. થોડી વાર પછી અમે આસન બદલ્યું અને મેં એને ઉલટી કરી નાખી.. પછી મેં પાછળ થી મારો લોડો એની ચૂત માં નાખ્યો અને એના કુલ્લા ને ઘસતા ઘસતા એને ઠોકવા લાગ્યો. એ બોલી – વાહ મારા રાજા આહ્હ હાહાહ ઉમ્મ્મ અહહુમ મ્મ્મ્મ મજા અવે છે આહ્હ. અવે મારો લોડો અંદર સુધી જઈ રહ્યો હતો.

પછી મેં પણ મારી સ્પીડ વધારી.

ફચ ફચ ફ્હ્ક ફચ ફહ ના અવાજ થી બેડરૂમ ભરાઈ ગયો.

થોડી વાર પછી એ બોલી કે રાજા અવે મારું નીકળવાનું છે મને જોરથી ઠોક આહ આહ્હ ઓછ આહ્હાહ આઈઇ અહહ્હા ઇઐઐઐ હહ્ધ આઅહ્હ્હૌઔઔઔ ઔઊ ઔઔઔઊ મરી ગઈ અહાગ્ગ્ગ એના બોબલા ખુબ જોર જોરથી ઉછળતા હતા.

મેં એની કમર ને પકડીને થોડી વાર ખુબ જોરથી ધક્કા માર્યા અને પછી મારા વીર્ય થી એની ચૂત ભરી નાખી.

એ બોલી – વાહ રાજા .. આજે તે મારા ચૂત માં અમૃત વર્ષા કરીને મારી ચૂત ને શાંત કરી નાખી.

એને મને ગળે લગાવ્યો અને મને જોર જોરથી કિસ કરવા લાગી.. અને મારા લોડા ને પણ પ્રેમ કરવા લાગી.

પછી અમે ડ્રીંક અને નાસ્તો કર્યો અને પછી એક વખત ચોદકામ કર્યું.

મેં એને ખુબ અલગ અલગ આસનમાં ચોદી અને એને ખુબ સંતુષ્ટ કરી.

મને પણ આવી સેક્સી માલ ને ચોદી ને ખુબ મજા આવી. એને મને ૫૦૦૦ રૂપિયા આપ્યા અને પાછા મડીસું કહીને બાય કર્યા.

મારા ભણતર માટે કમાઈ નું આ એક સાધન હતું, આમાં મારી પઢાઈ અને ચુદાઈ બન્ને સારી ચાલતી હતી.

મારી મસાજ થી ખુબ મેડમ ખુશ છે અને મારી જરૂરત પણ પૂરી થઇ જાય છે.

4 Replies to “ચુતનું દર્દ મસાજથી દુર કર્યું”

  1. મને પણ પાર ટાઇમ નોકરી ની જરૂર છે મને મસાજ કરતાં આવડે છે તો હેલપી થાવું બીજો ની મદદ કરવા થી ભગવાન આપડી સામે જેવે છે તો મદદ કરવી જોઈએ. મુ ગુજરાત નો છે 9974729837

  2. gujarat ni sex bhuhi lady mate secret moko … tamri echha puri karo koi pan khatra wagar ne full servies ne enjoy karo life ne rangin banawo.. khali gujarat wadi female j msg ya mail kare.. time pass wada please door rahe…. amri servies no lab 7-8 girls ne lady lai chuki chhe . hu experience wado male chhu…

    9712295597 whatsapp no
    iss.sanju@gmail.com Email ID

Comments are closed.