કાકીને ઝુપડીમાં ચોદી

હેલો મિત્રો આ વાર્તા મારી કાકી સુજાતા યાદવ અને મારા સ્કુલ નો પટાવાળો રમેશ એ બંને ની છે. મારી કાકી નો તલાક ૮ વરસ પહેલા થઈ ગયો હતો, ત્યાર થી એ એકદમ એકલી રહે છે. એ દેખાવમાં સામાન્ય ભારતીય નારી જેવી છે, એની ઉમર ૩૮ વરસ ની આજુ બાજુ હશે અને એની ઉંચાઈ ૫ ફૂટ અને ૮ ઇંચ છે, એ ગોરી છે અને થોડી જાડી પણ છે એનું ફીગર સાઈઝ ૪૨-૪૮-૪૭ હતું. હું મારા કાકી સાથે સીમલા માં રહેતો હતો, કારણ કે મારા ગામડા માં સ્કુલ ના હતી, ત્યારે હું ૧૨ મી માં ભણતો હતો અને મારી કાકી પણ એ સ્કુલ માં લાયબ્રરીયન હતી. એના પર કોઈ પણ વધારે પુરુષ ધ્યાન ના આપતો હતો કે લાઈન પણ ન મારતો હતો કારણ કે વધારે પુરુષોને સુંદર દેખાવ વાળી અને પાતળી છોકરીયો પસંદ હોય છે, પણ માંર સ્કુલ નો પટાવાળો રમેશ મારી કાકી સાથે ખુબ વાતો કરતો હતો અને એની ખુબ ઈજ્જત પણ કરતો હતો, એની ઉમર ૩૨ વરસ હતી અને એ ખુબ જાડો હતો, એની ઉંચાઈ ૫ ફૂટ ૧૦ ઇંચ હતી અને એની છાતી ખુબ પહોળી હતી અને એના હાથ પણ ખુબ મજબુત હતા અને એ થોડો કાળો પણ હતો. સ્કુલ ના કોઈ પણ ટીચર કે કોઈ ક્લાસ ના છોકરા પણ એની સામે ડરતા હતા. પણ એ દિલ થી ખુબ સારો માણસ હતો અને ક્યારે પણ ખરાબ કામ કે વાત કરતો ન હતો, ના એ કોઈ ની પણ સામે ખરાબ નજર થી જોતો હતો. અવે હું સમજી ગયો હતો કે એ મારી કાકી સાથે ખુબ પ્રેમ કરે છે અને એને ખુબ દિલ થી પસંદ કરે છે અને મારી કાકી પણ એને ખુબ ચાહે છે.

પછી એક દિવસ મેં મારી સ્કુલ છૂટી ગયા પછી જોયું કે એ મારી કાકી સાથે કઈક વાતો કરતો હતો અને પછી એ બંને લોકો સ્ટોર રૂમ તરફ ચાલવા લાગ્યા, એને મારી કાકી ને કહ્યુ કે એ તેમને પ્રેમ કરે છે અને એને સાચા દિલ થી પસંદ કરે છે અને મારી કાકી પણ એને પસંદ કરતી હતી. પછી એ બને એક બીજાને કિસ કરીને અલગ થયા. પછી એને પૂછ્યું કે કાલે રાત ન્યુ ઇયર એ એની સાથે કરશે કે? તો કાકી એ હા કહી નાખ્યું. પછી મેં આગલા દિવસે કાકી ને કહ્યું કે હું ન્યુ ઈયર મારા મિત્રો સાથે કરીશ અને કાલે બપોરે પાછો ઘર પર આવી જઈશ. એ પછી કાકી એ થોડી વાર પછી એને ફોન કર્યો કે રાતે કેટલા વાગે મળીશ તો એને ૯ વાગ્યા નો પ્રોગ્રામ બનાવ્યો.

પછી હું રાતે ૯ વાગે બહાર નીકળીને ઘર થી થોડા દુર જઈને એ બંને ની રાહ જોવા લાગ્યો. અને પછી થોડી વાર માં રમેશ પણ ત્યાં બાઈક પર આવી ગયો. અને પછી એને કાકી ને કોલ કર્યો, કાકી એ બ્લેક કલરની સાડી અને બ્લાઉઝ પહેર્યું હતું. એની નાગી કમર સાફ સાફ દેખાતી હતી, એના પેટીકોટ અને બ્લાઉઝ ની વચ્ચે ખુબ વધારે અંતર હતું. અવે એની નાગી કમર જોઇને રમેશ ખુબ ખુશ થઇ ગયો. કાકી એ દિવસે ખુબ સરસ લાગી રહી હતી. ત્યારે ઠંડી થોડી વધારે હતી એટલે કાકી એ એના પર એક શાલ ઓઢી લીધી હતી. પછી એ બંને એ કઈક વાત કરી અને પછી એ લોકો એક સુનસાન જગ્યા પર જવા લાગ્યા. પછી એને જંગલ ની તરફ એની ગાડી ઉભી કરી નાખી અને પછી એ બને હાથ પકડીને જંગલ ની અંદર જવા લાગ્યા.

મેં પણ મારી ગાડી ત્યાં ઉભી કરી નાખી અને એની પાછળ ચાલવા લાગ્યો. થોડી વાર સુધી ચાલ્યા બાદ એ એક ઝુંપડી પાસે પોચી ગયા, એ ઝુંપડી જંગલ માં ખુબ અંદર સુધી હતી અને  એ જંગલ માં કોઈ પણ વધારે આવતું જતું ન હતું કારણ કે એ રસ્તા થી ખુબ દુર હતું. એ ઝુંપડી ની બહાર એક લાલટેન સળગી રહી હતી, કાકી એ ઝુંપડીને જોઇને ખુબ ખુશ થઇ ગઈ. પછી કાકી એ એને પૂછ્યું કે આપડે લોકો ન્યુ ઈયર અહી વીતાવીશું? તો એને કહ્યું કે હા તને આ જગ્યા ગમી કે? તો એ બોલી કે હા ખુબ સરસ જગ્યા છે અને અહી કેટલી શાંતિ છે. પછી એ બને એ ઝુંપડી ના દરવાજા પાસે પોચ્યા. પછી એને કાકી ને બહાર ઉભા રહેવા માટે કહ્યું અને બોલ્યો કે જયારે હું બોલવું ત્યારે તું અંદર આવ જે. પછી થોડી વાર પછી અંદર થી અવાજ આવ્યો કે સુજાતા ફરી જા અને તારી આંખો બંદ કરી લે તો મારી કાકી એ કર્યું અને એની આંખો પણ બંદ કરી નાખી.

ત્યારે મેં જોયું કે એ એકદમ નાગો થઇ ને એ ઝુંપડી ની બહાર આવ્યો, અવે એ મારી કાકી ની પાછળ ઉભો હતો એટલે મને એનો લોડો દેખાતો ન હતો. પછી એને કાકી ની આંખો પર પટ્ટી બાંધી અને પછી એને ઝુંપડી ની અંદર લઇ ગયો અને પછી દરવાજો પણ બંદ કરી નાખ્યો. પછી હું એ જાળ ની પાછળ થી નીકળીને એ ઝુંપડી ની પાછળ ચાલ્યો ગયો અને ત્યાં રહેલા એક હોલ માં થી ઝુંપડી ની અંદર જોવા લાગ્યો. અવે અંદર લાલટેન ચાલુ હતી અને એના અંજવાળા થી આખી ઝુંપડી ચમકતી હતી. અવે એ મારી કાકી ને ચોટીને ઉભો હતો. પછી એને મારી કાકી ની આંખો પરથી પટ્ટી કાઢી નાખી. પછી મારી કાકી ની આંખો ખોલી અને એના મો થી એક અવાજ નીકળ્યો વાઉ. એ ઝુંપડી ને એની આંખો પોળી કરીને જોઈ રહી હતી, ત્યાં એક લાલટેન , એક પલંગ, એક મોટી રજાઈ અને એક પાણી ની ભરેલી બાલટી હતી. પછી એને ધીરે થી પૂછ્યું

એ : કેવું લાગ્યું?

કાકી : ખુબ સરસ છે, હું મારી આખી જીંદગી તારી સાથે આ જોપડીમાં વિતાવવા માગું છું.

પછી એ મારી કાકી ની પાછળ જઈને ચોટી ગયો. પછી એને એનો એક હાથ મારા કાકી ની નાગી કમર પર રાખ્યો અને એની ગરદન ને ચૂમવા લાગ્યો અને એની સુંદર કમર ને એના મજબુત હાથ વડે સહલાવા લાગ્યો હતો. ત્યારે મારી કાકી આગળ જવા માટે વધી તો એને જોરથી પકડીને પાછળ ખેંચી લીધી અને હું સમજી ગયો કે એનો લોડો મારી કાકી ને ગાંડ માં લાગતો હતો

કાકી : તું એકદમ નાગો છે કે?

એ : હમ્મ્મ્મ.

પછી એને મારી કાકી ના વાળ ખોલી નાખ્યા અને પછી એનો પલ્લું પણ નીચે કરી નાખ્યો અને મારી કાકી ને પાછળ થી ચૂમવા લાગ્યો  અને સુંદર કમર ને એના મજબુત હાથ વડે સહલાવા લાગ્યો હતો અને પછી એને કાકી ને કહ્યું

એ : સુજાતા આઈ લવ યુ, હું તને ખુબ પ્રેમ કરું છુ અને હું તરા વગર નહિ જીવી શકું, મેં જ્યાર થી તને જોઈ છે ત્યાર થી હું તારા જ વિચાર કરતો રહું છુ અને જે દીવસે મને તું ના દેખાય એ મારો આખો દિવસ ખુબ ખરાબ જાય છે.

કાકી :  સાચે આવું તે શું છે મારી અંદર? જે તુ મને આટલો પ્રેમ કરે છે, હું તો કેટલી જાડી છુ કે બધા પુરુષો મને બેન કહીને બોલાવે છે એક તુજ છે જે મને આટલો બધો પ્રેમ કરે છે.

એ : મને ખબર નથી સુજાતા, પણ હું જયારે પણ તને જોવ છુ ત્યારે મારા દિલ ને એક આનંદ મળે છે, એક અલગ મજા અવે છે અને તું જરા પણ જાડી નથી, તું એક સંપૂર્ણ સ્ત્રી છે જે એક સારા મર્દ ને પસંત આવી શકે.

કાકી  : જેમ કે તું.

એ : હમ્મ્મ્મ.

પછી એને મારા કાકી ની સાડી ને એના કમર થી કાઢીને એક બાજુ ફેંકી દીધી. ત્યારે કાકી એ એના હાથ પાચળ લીધા અને એના બ્લાઉઝ ના હુક ખોલી નાખ્યા અને ત્યારે એને મારી કાકી ના પેટીકોટ ના નાળા ને ખોલી નાખ્યો જેથી એની પેટીકોટ જમીન પર પડી ગઈ. મારી કાકી એ પેન્ટી પહેરી ન હતી એના ચૂત પર થોડા થોડા વાળ હતા. અવે એ શરમાઈ રહી હતી. પછી એ એના હાથ  થી એની ચૂત ને છુપાવા લાગી ગઈ અને પછી એને મારી કાકી ને એકદમ પકડીને  એની પાસે ખેંચી, અને એનો લોડો મારી કાકી ની ગાંડ માં થોડો લાગી ગયો અને એ ઉફ્ફ્ફ્ફ ની અવાજ કરવા લાગી. પછી એને મારા કાકી નું બ્લાઉઝ કાઢી ને બાજુ માં ફેંકી દીધું. અવે મારી કાકી એકદમ નાગી થઇ ગઈ હતી, ગોરું શરીર, સુડોળ સ્તન, નાજુક કમર, ગોરી જાંઘ અને એ અવે એકદમ અપ્સરા લાગી રહી હતી. ત્યારે એને એનો લોડો પકડીને કઈક કર્યું અને મારી કાકી એની જાંઘ ની વચ્ચે અને બરાબર એની ચૂત ની નીચે જોવા લાગી ગઈ. એને લોડા ને મારી કાકી ની જાંઘ માં એની ચૂત નીચે નાખ્યું હતું  અને પછી મારા કાકી એ ખુબ પ્રેમ થી એના પર હાથ ફેરવ્યો.

કાકી : તારો લોડો કેટલો સરસ નો છે? અને એ એના લોડા ને આંગળી યો થી સહલાવા લાગી ગઈ.

એ : આહ્હ્હ ઉમ્મ્મ્મમ ય્સ્સસ્સ્સ.

પછી કાકી એના તરફ ફરી અને એના ગળે લાગી ગઈ. પછી એ મારા કાકી ના ઓઠ પર ઓઠ રાખીને કિસ કરવા લાગ્યો. અને મારી કાકી એ નો લોડો પકડીને ધીરે ધીરે સહલાવા લાગી ગઈ. એનો લોડો ખુબ મોટો અને કડક હતો, એ લગભગ ૮ ઇંચ લાંબો અને ૩ ઇંચ જાડો હતો. પછી મારી કાકી એના લટકતા  અંડકોષ ને પકડીને સહલાવા લાગી ગઈ, અને એ પણ ખુબ ઉત્તેજિત થઇ ગયો હતો. પછી એ કાકી થી અલગ થયો અને પછી બાજુમાં પડેલી પેન્ટ માં થી કાઢી ને કાકી ને કઈક બતાવા લાગ્યો. જેને જોઇને કાકી ખુબ ખુશ થઈ ગઈ. એ મારા કાકી માટે પાયલ લઈને આવ્યો હતો અને પછી એ એના ગોઠણ પર બેસી ગયો.

એ : સુજાતા મારા જાંઘ પર તારા મુલાયમ પગ ને રાખી દે તો મારી કાકી એ એનો પગ એના જાંઘ પર રાખ્યો અને પછી એને એના પગ પર પાયલ બાંધી નાખી.

પછી એને બીજો પગ રાખવા માટે કહ્યું તો એને બીજો પગ પણ રાખી દીધો પછી એને નેં  એના પર પણ પાયલ બાંધી નાખી પણ પછી એને એનો પગ પકડીને એની જાંઘ ને એના ખંભા પર રાખી દીધી અને મારી કાકી ની મુલાયમ, ચીકની અને મસ્ત થોડા થોડા વાળ વાળી ચૂત ને કિસ કરી નાખ્યું અને મારી કાકી એ આહ્હ અવાજ કાઢી નાખી. પછી એ ધીરે ધીરે પલંગ પર ગઈ અને મોટા, રજાઈ માં અંદર ઘુસવા લાગી ગઈ. પછી એ પણ તરત ઉઠ્યો અને એને એના બાજુ માં પડેલી શર્ટ ના ખીચા માં થી એક કંડોમ નું પાકીટ કાઢ્યું અને એમાં થી એક કાઢીને એના મોટા અને લાંબા લંડ પર લગાવા લાગ્યો. મેં આજ સુધી આટલો મજબુત લોડો જોયો ન હતો. પછી એ પણ પાલગ માં જઈને ચાદર ની અંદર ઘુસી ગયો અને મારા કાકી ની ઉપર ચઢી ગયો. અને પછી એ મારી કાકી સામે ખુબ પ્રેમ થી જોવા લાગ્યો હતો.

કાકી : શું જોઈ રહ્યો છે?

એ : તને જોઈ રહ્યો છુ , તું કેટલી સુંદર અને પ્યારી છો, હું ખુબ કિસ્મત વાળો માણસ છું કે મને તારા જેવી ઓરત મળી ગઈ, એકદમ જેવી પસંદ હતી તું એકદમ એવી જ છો.

અવે મારી કાકી એ એના બંને હાથ થી એનો ચેહરો પકડી લીધો અને એ એના ઓઠ ને ચૂમવા લાગી ગઈ.

કાકી – પણ તું મારા પર ભરોસો નથી કરી રહ્યો ને.

એ : કોને કહ્યું?

પછી કાકી એ ચાદર ની અંદર હાથ નાખ્યો અને થોડી વાર માં પાછો બહાર કાઢી લીધો અને એના હાથ માં એને પહેરેલો કંડોમ હતો.

કાકી – તો પછી આ શું છે? હું ૮ વરસ પછી એક મર્દ સાથે સુઈ રહી છુ, મારા પતિ પણ મને ખુબ ઓછી વાર પ્રેમ કરવા માટે મને અડતા હતા.

એ : હું તને આટલી જલ્દી પ્રેગ્નન્ટ બનાવવા માંગતો ન હતો એટલે મેં એ પહેર્યું હતું.

કાકી : હું ગોળી ખાઈ લઈશ અને તમે મને વચન આપો કે આજ પછી ક્યારે પણ તમે મારી સાથે સેક્સ કરતા સમયે તમે તમારા લોડા પર કંડોમ નહિ પહરો.

એ : મેં તો તારા સિવાય ક્યારે પણ કોની સાથે કર્યું નથી અને કરીશ પણ નહિ, અને હું આ પણ તને વચન અપૂ છું.

કાકી પછી એને કિસ કરવા લાગી ગઈ અને એ પણ મારી કાકી ને ખુબ પ્રેમ થી કિસ કરી રહ્યો હતો. પછી એ મારી કાકી ના ગળે લાગી ગયો.

કાકી : આઈ લવ યુ રમેશ, આઈ લવ યુ વેરી મચ.

એ : આઈ લવ યુ ટુ. હું તને કહી નહી શકું કે મને તારી બાહો માં કેટલી શાંતિ મળી રહી છે. તારા શરીર ની માદક સુગંધ મને પાગલ કરી રહી છે.

કાકી : હમ્મ્મ્મ.

પછી એ મારી કાકી ના ગરદન પર ચૂમવા લાગ્યો. અને પછી છાતી પર ચૂમવા લાગ્યો. પછી એને ચાદર ને નીચે સરકાવી નાખી, જેથી મારા કાકી નું ઉપર નું નાગું શરીર દેખાવા લાગ્યું. એના ૪૨ સાઈઝ ના ગોરા  ગોરા અને ગોળ ગોળ બુબ્સ અને એના પર કાળી કલર ની નીપલ એના સુંદર તા ને વધારી રહી હતી. એના બુબ્સ તો ખુબ વધારે મોટા હતા. એ રમેશ હાથ માં પણ સમાંતા ન હતા. પછી એ એના એક હાથ માં બુબ્સ લઈને એના પર એના ઓઠ લગાવીને ચૂસવા લાગી ગયો. પછી એ ધીરે ધીરે એના અડધા બુબ્સ ને એના મો માં લઈને ચૂસવા લાગી ગયો. અવે કાકી પણ મદહોશ થવા લાગી હતી, અને એ ખુબ પ્રેમ થી એના બોબલા ને ચુસતો હતો.

કાકી : આહ રમેશ, ઉમ્મ્મ્મમ અહ્ધ આઅઆમ્મ્મ્મ અહહ્છ આઆઊઊ આ શું કરી રહ્યો છે> આહ્હ્હ અમ્મ્મ્મ અઆહ્છ ઉન્ન્ન્નન્ન યેસ્સસ્સ્સ્સ  આહાહ્છ અજી પણ વધારે ચુસ અજ્હ્ધ કએમમ્મ્મ્મ ઉમ્મ્મ્મમ અહહ્ધ સ્સ્સ્સસ અવે બીજો પણ ચુસ ને અહહ્છ અન્ન્નન્ન ઉમ્મ્મ્મમ અમામ્મ્મ અહ્ધ અમ્મ્મ્મ.

પછી એ ૨૦ મિનીટ મારી કાકી ના બુબ્સ ને ચુસતો રહ્યો, અને મારી કાકી તો એના હાથ થી પલંગ ને પકડી ને તડપતી હતી. પછી એના બગલ ના વાળ જોઇને રમેશ ખુબ ઉત્તેજિત થઇ ગયો હતો. અને પછી એ મારી કાકી ની બગલ ને ચાટવા લાગ્યો. અવે કાકી બસ એની આંખો બંદ કરીને આહાહ ઉમ્મ્મમાં આહ્હ્હ ઉમ્મ્મ્મ આહ્હ્હ યેસ્સ્સ્સ બસ્સ્સ્સ આહાહ્હ બ્દ્સ્સસ્સ્સ અઆહાહ બ્સ્સ્સ કરતી રહી. પછી એ મારી કાકી ની કમર ને ચુંમવા લાગ્યો અને એના ગાલ થી એની કમર ને સહલાવા લાગ્યો. પછી એ એની જીભ ને મારી કાકી ની ડુંટી માં નાખીને કિસ કરવા લાગ્યો અને મારી કાકી તો અવે ખુબ ઉતિજીત થઇ ગઈ હતી અને પાગલ બની ગઈ હતી. પછી એ એનું માથું પણ અહી તહી ફેરાવા લાગી હતી.  એ પછી એ મારી કાકી ની ચૂત ને ચૂમવા લાગ્યો અને એ ૧૫ મિનીટ સુધી એની ચૂત ને ચાટતો રહ્યો.

કાકી : આહ્હ અહ્હ્હ ખુબ મજા આવી રહી છે રમેશ આહ્હ પહેલી વાર કોઈ મારી ચૂત ને આટલા પ્રેમ થી ચાટી રહ્યું છે અજજ્જ અજમ્મ્મ્મ અમ્મ્મ્મ અમ્મ્મ ઔમ્મ્મ એહ્ન્ન્ન આહ્હ્હ અસ્સ્સ્સસ બસ્સ્સ્સ ઔમ્મ્મ્મમ.

પછી એ એની જાંઘ ને ચૂમવા લાગ્યો. અને પછી એ મારા કાકી ના બંને પગ ના તળવા ને પણ એક એક કરીને ચૂમવા લાગ્યો અને પછી એના પગ ની આંગળી યો ને પણ એના મો માં લઈને ખુબ પ્રેમ થી ચૂસવા લાગ્યો. અવે મારી કાકી તો આનંદ થી પાગલ થઈ ગઈ હતી. પછી એને મારા કાકી ની જાંઘ ને ખોલી નાખી અને એના વચ્ચે આવી ગયો અને એનો લોડો એની ચૂત પર રાગડવા લાગ્યો તો પછી મારી કાકી ઉઠી અને એનો લોડો મો માં લઈને પાચ મિનીટ સુધી ચુસતી રહી   અને એ મારા કાકી ની ગાંડ ને સહલાવા લાગ્યો હતો. પછી જયારે એને એનો લોડો મો માં થી બહાર કાઢ્યો ત્યારે એ એકદમ ભીની અને ચમકદાર બની ગઈ હતી.

કાકી : રમેશ પ્લીઝ ધીરે ધીરે નાખ જે, તારો ખુબ મોટો અને જાડો છે અને મારા પતિ નો આના કરતા ખુબ નાનો હતો એનો ખાલી ૪ ઇંચ નો હતો.

રમેશ : જો હું કરૂ અને તને દર્દ થાય તો મને તરત કહી દેજે હું તને દર્દ દેવા નથી માંગતો.

આમ કહીને એને લોડો મારી કાકી ની ચૂત માં નાખ્યો અને પછી ધીરે ધીરે અંદર કરવા લાગ્યો. અવે કાકી ને પણ થોડું થોડું દર્દ થતું હતું, પણ એ કઈ પણ બોલતી ના હતી. અવે એનો ૫ ઇંચ નો લોડો અંદર જઈ ચુક્યો હતો, પણ એ જયારે નાખી રહ્યો હતો ત્યારે એ ખુબ અવાજ કરતી હતી.

કાકી : આઉછહ્હ્હ હહ  હું મરી ગઈ કેટલો બહાર છે?

એ : ત્રણ ઇંચ.

કાકી : પ્લીઝ એક વાર માં નાખી દે.

એ : પણ તને ખુબ દર્દ થશે.

કાકી : પ્લીઝ નાખી દે હું સહન કરી લઈશ.

પછી એ મારા કાકી ની ઉપર સુઈ ગયો અને એના ઓઠ ને એના ઓઠ ની વચ્ચે દબાવીને ચૂસવા લાગ્યો. પછી એને એની કમર ને થોડી પાછળ કરી ને ઝટકો માર્યો અને એનો આખો લોડો એની ચૂત માં નાખી દીધો. અવે મારી કાકી ને ચીસ પાડવી હતી, પણ એને એના ઓઠ થી કાકી ના ઓઠ ને દબાવી રાખ્યા હતા. પછી પાચ મિનીટ સુધી એ લોકો આમજ સુતા રહ્યા અને એકબીજાને કિસ કરતા રહ્યા. પછી જયારે મારી કાકી નું દર્દ થોડું ઓછુ થયું ત્યારે એ ધીરે ધીરે ધક્કા મારવા લાગ્યો. પછી કાકી એ એને ગળે લગાવ્યો અને એના પગ ને એના કમર પર લપેટી લીધા.

કાકી : અઆછ હન્ન્ન્ન ઉમ્મ્મ્મમ આહાહ ઉમ્મ્મ્મમાંહા આહ્હ્હ યેસ્સ્સ્સ અહહ્ધ અજ મ્મ્મ્મ અમમ્મ્મ્મ આહ્હ્છ અમ્માંમ્મ અહાહ અમામ્મ રમેશ ધીરે આહાહ્હ એસ્સ્સ્સસ.

પછી એ મારી કાકી ને ખુબ જોર જોર થી ધક્કા મારતો હતો. અને પછી થોડી વાર માં કાકી પણ ખુબ ઉત્તેજિત થઇ ગઈ અને એને સાથ આપવા લાગી ગઈ હતી. પછી એને એનો એક બુબ્સ રમેશ ના મો માં નાખ્યો, જેના થી અજી પણ જોરથી ધક્કા મારવા લાગ્યો. પછી પાચ મિનીટ બાદ કાકી એ ખુબ જોર થી ચીસ પાડી, હું ગઈ રમેશ અહ્ધ અને એને પાણી કાઢી નાખ્યું હતું, પણ રમેશ એના બોબલા ને ચુસતો જોર જોર થી ધક્કા મારી રહ્યો હતો, એ પછી એને ૧૫ મિનીટ સુધી ઠોકતો રહ્યો અને એ વચ્ચે પણ કાકી એ એક વખત પાણી કાઢી નાખ્યું હતું. પછી એને મારી કાકી ને ઘોડી બનવા માટે કહ્યું અને કાકી ઘોડી બની ગઈ હતી. પછી એ પાછળ થી મારી કાકી ને ચોદવા લાગ્યો, એ મારી કાકી ના ખમ્ભા પર એના હાથ રાખીને એને ધક્કા મારતો હતો.

પછી ૧૦ મિનીટ બાદ મારી કાકી એ એને ઉભું રહેવાનું કહ્યું અને એને લોડો બહાર કાઢી નાખ્યો અને એ એના ખોળા માં બેસી ગઈ અને એનો લોડો પાછો એની ચૂત માં નાખીને ચોદાવવા લાગી ગઈ. અવે એ મારી કાકી ને ખોળા માં બેસાડીને એના બુબ્સ ને પિતા પિતા એને ચોદવા  લાગ્યો ત્યારે મારી કાકી એ એના ચૂત નું પાણી એના લોડા પર કાઢી નાખ્યું. પછી મારી કાકી એ પૂછ્યું કે તું ક્યારે પાણી કાઢીશ? તો એ બોલ્યો કે ખબર નહી. પછી થોડી વાર બાદ મારી કાકી ઉઠી અને દરવાજા પાસે જઈને ઉભી રહી ગઈ અને પછી એના બન્ને પગ ખોલીને એને આંગળી બતાવીને પાસે બોલાવા લાગી ગઈ. પછી એ આવ્યો અને એનો લોડો મારી કાકી ની ચૂત માં નાખ્યો અને એને જોર જોર થી ચોદવા લાગ્યો. અવે ૧૫ મિનીટ બાદ એની સ્પીડ ખુબ વધી ગઈ હતી અને હું પણ સમજી ગયો કે એ અવે પાણી કાઢી નાખવાનો છે.

પછી કાકી એને બાહો માં લઈને પ્રેમ કરવા લાગી ગઈ. અને ત્યારે એ જોર જોર થી ઝટકા મારીને પાણી કાઢવા લાગ્યો, અવે એને બધું પાણી કાઢી નાખ્યું હતું. અને એ મારી કાકી ની બાહો માં જઈને હાંફવા લાગ્યો. એ પછી થોડી વાર બાદ એનો લોડો એની રીતે કાકી ની ચૂત માં થી બહાર આવી ગયો અને પછી લટકવા લાગ્યો. પછી કાકી એ એને કહ્યું કે તું જઈને સુઈ જા અને હું ટોયલેટ કરીને આવું છું, અવે એના ચુત માં થી વીર્ય બહાર નીકળતું હતું.

પછી મારી કાકી ઝુંપડી માં થી બહાર આવી ગઈ અને પછી પાણી ની બોટલ લઇ ને એ એક ઝાડ ની પાછળ જઈને પેશાબ કરવા લાગી અને એકલી એકલી બોલવા લાગી ગઈ.

કાકી : આહ્હ રમેશ આઈ લવ યુ તે મારી જન્મો ની પ્યાસ બુજાવી નાખી, આઈ લવ યુ હું તને એટલું પ્રેમ આપીશ કે તું મારા વગર નહી રહી શકે. એ પછી એ ઉઠી અને એની ચૂત અને જાંઘ સાફ કરી ને ઝુંપડી માં આવી ગઈ અને પછી એ પલંગ માં ઘુસી ગઈ. પછી રમેશ પણ કાકી ની બાહો માં લીપટી ગયો અને મારી કાકી એને પ્રેમ કરતી કરતી સુઈ ગઈ અને પછી હું પણ ત્યાંથી મારા ઘર પર આવી ગયો.

9 Replies to “કાકીને ઝુપડીમાં ચોદી”

  1. good story but it is flat story .without any emotion without any atmospher dressing and undressing is good but every thing which is needed to make any one hot reading the story is NOT THERE.THANK

Comments are closed.