લગ્નમાં મળેલી આંટીને ચોદી નાખી

આ વાર્તા એક સેક્સી આંટીને ચોદવાની છે.  હું અને મારી પડોસણ આંટી સુનીતા ચોદ્કામ કરીએ છીએ. એક વખત આંટી મારી પાસે આવી અને એણે કહ્યું કે મારે એક લગ્નમાં સુરત જવાનું છે અને તારા કાકાને કશું કામ છે એટલે એ નહિ આવી સકે. તું મારી સાથે આવીશ ત્યાં?

હું રેડી થઇ ગયો આંટી સાથે જવા માટે. મિત્રો અમે લોકો સુરતથી લગભગ 50 કિલોમીટર દુર રહીએ છીએ. આંટીને હું બાઈક પર લઈને ત્યાં ગયો. હું તમને કહેવાનું ભૂલી ગયો કે મારા લોડાની સાઈઝ 7 ઇંચ લાંબો અને 3 ઇંચ જાડો છે.

અમે બેઉ લગ્નના સ્થળે પહોંચી ગયા. એ એક ભારે પાર્ટીનાં લગ્ન હતા જેમાં આંટી અને હું પાર્ટી વેર પહેરીને ગયા હતા. આંટી પણ જોરદાર લગતી હતી. મેં આંટીને ત્યાં ઉતારીને કહ્યું, આજે તો તમારી ગાંડ મારવાનું મન થાય છે! આંટી બોલી: ચાલ હવે રહવા દે હમણાં, અહી બહુ બધી ગાંડ હશે એમને જો.

આંટીની એક ફ્રેન્ડ આવી અમને વેલકમ કરવા માટે. બાપ રે શું બોબલા હતા એના યાર! એકદમ કડક અને મોટા મોટા દૂધથી ભરેલા. એ બેઉ હગ કરીને છૂટી પડી અને મારી સુનીતા આન્ટીએ મારી ઓળખાણ કરાવી. પેલી આંટીનું નામ સપના હતું અને સાલી એક નમ્બર ની પીકી લાગતી હતી એ. એના બોબલા પરથી ધ્યાન હટ્યું જ નહિ. અને પછી જ્યારે એ ગઈ તો એની ગાંડ જોઈ, એની ઉપર પર લંડ રગડવાની મજા આવી જાય એવી હતી.

હું ઘડીએ ઘડીએ સપના આંટીને જોઈ રહ્યો હતો અને એ પણ મને જોઈ રહતી હતી. એને ખબર હતી પડી ગઈ કે હું એની ગાંડ પર ધાક લગાવીને બેઠો છું. પછી લગ્નના ફેર ચાલુ થયા. હું એવી રીતે જઈને ઉભો રહી ગયો કે મારી આગળ સપના આંટી આવે. મારો લોડો એના કુલ્હા પાસે હતા. મારો લોડો આધો ઉભો હતો એ વખતે. આંટીની ગાંડ પર લંડ અડાડ્યો તો એણે પાછુ વળીને જોયું મારી ગાંડ ફાટી ગઈ કેમ કે મને લાગ્યું કે એ બોલશે મને. પણ અહી તો ઉલટું થયું, સપના આંટી હંસી રહી હતી. અને એની સ્માઈલથી મારી હિમ્મત બહુ જ વધી ગઈ.

હું હજી આગળ થયો ફૂલ નાખવાના બહાને અને મેં મારો લોડો કુલ્હાની તરાડમાં મૂકી દીધો. અને આંટી પણ પાછી ખસીને ગાંડને લંડ ઉપર ઘસતી હતી.

ફેરા પતિ ગયા એટલે અમે ત્યાંથી આઘા ખસી ગયા. આંટી મારી પાસે આવી અને બોલી, મજા આવી ગઈ લાગે તને?

મેં કહ્યું: ક્યા હજી તો મજા ચાલુ થયા ત્યાં જ ફેરા પતિ ગયા.

આંટી બોલી, રાત્રે રોકાવાનો છો તમે લોકો?

મેં કહ્યું, તમે કહો તો રોકાઈ જાઉં.

આંટી બોલી, રોકાઈ જાઓ અને પાછળ સ્ટોર રૂમ છે એમાં મળ મને રાત્રે 2 વાગે.

મેં મોબાઈલમાં અલાર્મ લગાવ્યો અને સુનીતા આંટી ને કહ્યું કે આપણે રોકાઈ જઈએ. રાત્રે દોઢેક વાગે હું ઉઠ્યો અને ફ્રેશ થઈને સ્ટોર રૂમમાં લપાઈ ગયો. આંટી થોડી વારમાં આવી ગઈ. એ નાઈટી પહેરીને આવેલી જેમાં એના બોબલા સેક્સી લાગતા હતા. મૈને એને બાથ ભીડી લીધી અને એના હોંઠો પર મારા હોંઠો લગાવીને ચુંબન કરવા લાગ્યો. આંટીનો એક બોબલો હાથ વડે પકડી લીધો અને બીજા હાથ વડે આંટીની ગાંડને દબાવી દીધી. આંટીના મોઢામાંથી સેક્સી સીત્કાર નીકળી પડ્યા, એ બોલી, અહહહહહહહ અહાઆઆઆઆ.

આંટીની સિસ્કારીયો સાંભળીને હું પણ જોશમાં આવી ગયો અને એના મોઢામાં જીભ નાખીને ચુસ્વા લાગ્યો. આંટી પણ એવું જે કરી રહી હતી. સાચે ખુબ મજા આવી ગઈ અમને.

હવે મેં આંટીની નાઈટી કાઢી નાખી અને અંદર એણે કાળી બ્રાં ને પેન્ટી પહેરેલી. હું બ્રાંની ઉપરથી જ એના મોટા મોટા બોબલા દબાવવા લાગ્યો. અને આંટીએ મારો લોડો પેન્ટમાંથી બહાર કાઢી નાખ્યો ને હલાવવા લાગી.  ફરી મેં આંટીની બ્રાં કાઢી નાખી અને એને નીચે સુવડાવીને એના એક નીપલ ને મોઢામાં ભરી લીધો.  આંટીએ મારું મોઢું બોબલા પર જોરથી દબાવ્યું.હું આંટીના બોબલા દબાવી દબાવીને ચૂસી રહ્યો હતો. પછી હું કિસ કરતો કરતો હેઠો ગયો. આંટીના મોઢામાંથી ખુબ સીત્કાર નીકળતા હતા.

પછી મેં આંટીની પેન્ટી કાઢી નાખી અને એની ચૂત પર કિસ કરવા લાગ્યો. આંટી પણ બહુ ગરમ થઇ ગયેલી. પછી એણે મને ઉપર કરીને કિસ કરી અને મારા કપડા કાઢી નાખ્યા અને નીચે બેસીને એ મારો લોડો ચુસ્વા લાગી.  હવે હું સીત્કાર કરવા લાગ્યો અને આંટી મસ્ત બ્લોજોબ કરી રહી હતી.

મારો લોડો એકદમ કડક થઇ ગયો હતો અને હવે આંટી મારા લંડના ટોપાને મોઢા લઈને જીભ વડે એને કિસ કરી રહી હતી. મેં પણ ખુબ મજા લીધા આંટીના મોં મેં ચોદવાની.

પછી આંટી બોલી: ચાલ હવે ઘાલી દે અંદર તારો લંડ અને ચોદી નાખ મને.

મેં આંટીને ઘોડી બનાવી અને પછી પાછળથી મારો લંડ એની ચૂતમાં ઘાલી દીધો. આંટી બોલી, અહ્હ્છ ધીરે ધીરે ઘાલ ને!

હું જોર જોરથી આંટી ને ચોદવા લાગ્યો અને એના બોબલા પણ દબાવી રહ્યો હતી. આંટી પર એની ગાંડ આગળ પાછળ કરીને ચોદાવી રહી હતી. આંટીને ચોદકામનો ખાસો અનુભવ લાગતો હતો કેમ કે એ મસ્ત કુલ્હા હલાવીને ચોદાવતી હતી.

પછી એણે મને નીચે સુવડાવી દીધો અને એ મારા ઉપર આવી ગઈ અને લંડ ચૂતમાં લઇ લીધો. એ જોર જોરથી બોબલા હલાવતી ગઈ અને મારા લંડને છેક અંદર લઇ લીધો.

પછી મેં આંટીને દીવાલ પકડીને ઉભી કરી દીધો અને એની ટાંગને ઉંચી કરી દીધી અને ચૂતમાં લોડો ઘાલીને ચોદવા માંડી. આંટી અહ્હ્હ આઆઆહ્હ્હ ઘાલ મહી અહ્હ્હ અહ્હ્હ કરવા લાગી. aઅમે બંને પરસેવે રેજઝેબ થઇ ગયા હતા. આંટી મસ્ત લંડ અંદર બહાર કરવા લાગી હતી જેને લીધે મને બહુ જ મજા આવતી હતી.  હવે એ આંટીને નીચે ચત્તી સુવડાવી અને હું એની ઉપર ચઢી ગયો અને ચોદવા અને સાથે સાથે એના બોબલા પણ દબાવ્યા.

આંટીની ચૂત એકદમ ભીંજાઈ ગઈ હતી અને એમાંથી પાણી બહાર આવવા લાગ્યો હતો. આંટીની ચૂતનો પાણી બે વખત નીકળી ગયો હતો. અને મારો લોડો પણ હવે એની ચૂતની ગરમીથી હારી ગયો અને વીર્યની ગરમ ગરમ પિચકારીઓ છૂટવા લાગી.

આંટીએ ચૂતને ભીંચી લીધી અને બધો વીર્ય અંદર જ કઢાવ્યો. પછી એણે મને કહ્યું હવે તને મજા આવી કે નહિ?

મેં કહ્યું, મજા તો ગાંડ મારવાની લેવી છે.

આંટી બોલી એ આજે નહિ પછી ક્યારે.

અમે બંને ઉઠીને પોતાના પોતાના રૂમમાં ગયા. આંટીએ મને એનો મોબાઈલ નંબર આપી દીધો અને કહ્યું પછી બોલાવું ત્યારે સુરત આવીશ ને?

મેં કહ્યું, આવીશ અને તમારી ગાંડ મારીશ.

મિત્રો આ હતી મારી આંટી સેક્સ સ્ટોરી, કેવી લાગી?